» زندگی نامه
  • زندگی نامه:
    حاج عباس گودرزی
  • حاج عباس گودرزی در شهریور ۱۳۵۶ در خانواده مذهبی،ارزشی وعاشق ولایت متولد شد. او دوران نوجوانی خویش را در خانه ای که عطر یاد و خاطره دو شهید فضایش را عطرآگین کرده بود سپری کرد.پدرش حاج عزیز گودرزی از معتمدین و ریش سفیدان که هرکسی او ر می شناسد و به نیکی از او نام […]
X تبلیغات
سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر