» اداره کل پشتیبانی میراث فرهنگی کشور
 • جهت ثبت سقاخانه یا چهل منبر در شهرستان بروجرد ...
  اقدامات انجام شده جهت ثبت سقّاخانه “چهل منبر” در شهر بروجرد
 • جهت ثبت سقاخانه یا چهل منبر در شهرستان بروجرد در فهرست آثار ملی که یکی از مواریث فرهنگی – معنوی در شهرستان بروجرد محسوب می شود با یکی از روحانیون بروجرد که مسلط به موضوع بودند قرارداد و مشاور جهت پژوهش و جمع آوری مستندات منعقد گردید که پس از انجام پژوهش و مقدمات این […]
 • پیرو تقاضای جمعی از فرهنگیان بروجرد در خصوص ساخت و ایجاد یادمان برای شهید مشروطه که در شهرداری بروجرد...
  اختصاص اعتبار جهت ساخت یادمان شهید مشروطه
 • پیرو تقاضای جمعی از فرهنگیان بروجرد در خصوص ساخت و ایجاد یادمان برای شهید مشروطه که در شهرداری بروجرد مدفون هستند،مبلغ پانصد ملیون ریال(کد ۹۱۱۰۴۵) از اعتبارات استانی ۹۱ جهت ایجاد یادمان شهید مشروطه تصویب شد و از تنخواه دستور کتبی هم به معاونت میراث فرهنگی جهت اجرا صادر گردید که بعد از چند روز […]
 • به منظور حفظ باغ و ابنیه تاریخی و ایجاد زیر ساخت های گردشگری...
  مرمت و ساماندهی خانه باغ دیده ور
 • به منظور حفظ باغ و ابنیه تاریخی و ایجاد زیر ساخت های گردشگری جهت جذب گردشگر وفراهم کردن محیطی مناسب ومطلوب برای تفریح و تفرج خانواده ها تحت عنوان خانه باغ خانواده با پیگیری از طریق اداره کل امور حقوقی سازمان میراث فرهنگی کشور و رایزنی با مالک و پیگیر مکرر جهت تسریع در کار،یک […]
 • تعمیر و تجهیز مساجد تاریخی بروجرد
 • از ده مسجد تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند ۸ مسجد در بروجرد ، یک مسجد در خرم آباد ،و یک مسجد در  ازنا وجود دارند که مسجد امام خمینی (ره) بروجرد بزرگترین مسجد تاریخی و مسجد جامع قدیمی ترین  مسجد تاریخ  در غرب کشور می باشند.که با همت و حمایت  […]
X تبلیغات
سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر