آگهی مناقصه جهت انتخاب پیمانکار بیمارستان کوثر بروجرد
انا لله و انا الیه الراجعون
عباس گودرزی به علت کسالت جسمی در بیمارستان بستری شد
حضور ۲ روزه عباس گودرزی در حوزه انتخابیه ۷ و ۸ دی ماه ۹۶
سدها و راه‌آهن بروجرد در بودجه سال ۹۷ ردیف اعتباری دریافت کردند
تلاش عباس گودرزی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان
نامه عباس گودرزی به استاندار لرستان
‏آنانکه دشمن دستگاه محاسبات ذهنشان را برهم زده و دچار تردید شده و دلشان میلرزد نگران نباشند ومحکم بر موضع حق بایستند؛
این تروریست‌ها خصومت خود را با اصل ملت نشان دادند.
روسیاه کسی است که در این امر مهم و سرنوشت ساز سکوت اختیار کند و در کنار مردم نباشد.
حضور ۳ روزه عباس گودرزی در حوزه انتخابیه ۴ الی ۶ خرداد ۹۶
مردم با گرایش ها و سلایق مختلف آمدند و حماسه آفریدند
حضور ۸ روزه در حوزه انتخابیه ۰۶ الی ۱۳ اردیبهشت ۹۶
توجه به دستمزد و امنیت شغلی کارگران کیفیت تولید را به دنبال دارد
حضور ۵ روزه در حوزه انتخابیه ۲۱ الی ۲۶ فروردین ۹۶
حضور ۷ روزه در حوزه انتخابیه ۷ الی ۱۳ فروردین ۹۶
گالری تصاویر

گالری تصاویر دیدارها ، برنامه های و …

حاج عباس گودرزی

photo_2016-03-07_13-05-18 photo_2016-03-07_13-05-14 photo_2016-03-07_13-05-07photo_2016-03-07_13-05-04 photo_2016-03-07_13-04-59 photo_2016-03-07_13-04-55photo_2016-03-07_13-04-52 photo_2016-03-07_13-04-48 photo_2016-03-07_13-04-37photo_2016-03-07_13-04-32 photo_2016-03-07_13-04-28 photo_2016-03-07_13-04-24photo_2016-03-07_13-05-34 photo_2016-03-07_13-05-28 photo_2016-03-07_13-05-23photo_2016-03-07_13-04-17 photo_2016-03-07_13-04-09 photo_2016-03-07_13-04-05photo_2016-03-07_13-03-34 photo_2016-03-07_13-03-31 photo_2016-03-07_13-03-24photo_2016-03-07_13-03-18 photo_2016-03-07_13-03-15 photo_2016-03-07_13-03-09photo_2016-03-07_13-03-06 photo_2016-03-07_13-03-03 photo_2016-03-07_13-02-58photo_2016-03-07_13-02-54 photo_2016-03-07_13-02-51 photo_2016-03-07_13-02-47photo_2016-03-07_13-02-39 photo_2016-03-07_13-02-33 photo_2016-03-07_13-02-30photo_2016-03-07_13-02-26photo_2016-03-07_13-02-10photo_2016-03-07_13-02-07photo_2016-03-07_13-02-01 photo_2016-03-07_13-02-19 photo_2016-03-07_13-02-14photo_2016-03-07_13-01-53 photo_2016-03-07_13-01-49 photo_2016-03-07_13-01-41photo_2016-03-07_13-01-37 photo_2016-03-07_13-01-35 photo_2016-03-07_13-01-32photo_2016-03-07_13-01-28 photo_2016-03-07_13-01-24 photo_2016-03-07_13-01-21photo_2016-03-07_13-01-17 photo_2016-03-07_13-01-09 photo_2016-03-07_13-01-13photo_2016-03-07_13-00-57 photo_2016-03-07_13-00-47 photo_2016-03-07_13-00-44photo_2016-03-07_13-00-39 photo_2016-03-07_13-00-32 photo_2016-03-07_12-59-42photo_2016-03-07_12-59-38photo_2016-03-07_12-59-34photo_2016-03-07_13-00-28photo_2016-03-07_13-00-24 photo_2016-03-07_13-00-21 photo_2016-03-07_13-00-17photo_2016-03-07_12-59-51 photo_2016-03-07_12-59-30 photo_2016-03-07_12-59-27 photo_2016-03-07_12-59-22photo_2016-03-07_12-59-42 photo_2016-03-07_12-59-38 photo_2016-03-07_12-59-34photo_2016-03-07_12-59-19 photo_2016-03-07_12-59-13 photo_2016-03-07_12-59-10photo_2016-03-07_12-58-56 photo_2016-03-07_12-58-14 photo_2016-03-07_12-58-09photo_2016-03-07_12-58-05 photo_2016-03-07_12-58-02 photo_2016-03-07_12-57-58photo_2016-03-07_12-57-55 photo_2016-03-07_12-57-52 photo_2016-03-07_12-57-48photo_2016-03-07_12-57-41 photo_2016-03-07_12-57-38photo_2016-03-07_12-57-35 photo_2016-03-07_12-57-31 photo_2016-03-07_12-57-25photo_2016-03-07_12-57-21 photo_2016-03-07_12-57-11 photo_2016-03-07_12-57-07photo_2016-03-07_12-56-59 photo_2016-03-07_12-56-31 photo_2016-03-07_12-56-28photo_2016-03-07_12-56-24 photo_2016-03-07_12-56-17 photo_2016-03-07_12-56-11photo_2016-03-07_12-56-06 photo_2016-03-07_12-56-01 photo_2016-03-07_12-55-56photo_2016-03-07_12-55-53 photo_2016-03-07_12-55-45 photo_2016-03-07_12-55-40photo_2016-03-07_12-55-36 photo_2016-03-07_12-55-33 photo_2016-03-07_12-55-29photo_2016-03-07_12-55-20 photo_2016-03-07_12-55-16 photo_2016-03-07_12-55-12photo_2016-03-07_12-55-04 photo_2016-03-07_12-55-08 photo_2016-03-07_12-54-59photo_2016-03-07_12-54-56 photo_2016-03-07_12-54-52 photo_2016-03-07_12-54-48photo_2016-03-07_12-54-44 photo_2016-03-07_12-54-40 photo_2016-03-07_12-54-37photo_2016-03-07_12-54-33 photo_2016-03-07_12-54-30 photo_2016-03-07_12-54-26photo_2016-03-07_12-54-22 photo_2016-03-07_12-54-18 photo_2016-03-07_12-54-14photo_2016-03-07_12-54-11 photo_2016-03-07_12-54-02 photo_2016-03-07_12-53-58photo_2016-03-07_12-53-54 photo_2016-03-07_12-53-45 photo_2016-03-07_12-53-41photo_2016-03-07_12-53-37 photo_2016-03-07_12-53-33 photo_2016-03-07_12-53-30photo_2016-03-07_12-53-26 photo_2016-03-07_12-53-21 photo_2016-03-07_12-53-15photo_2016-03-07_12-53-11 photo_2016-03-07_12-53-07 photo_2016-03-07_12-53-03photo_2016-03-07_12-52-58 photo_2016-03-07_12-52-54 photo_2016-03-07_12-52-50photo_2016-03-07_12-52-46 photo_2016-03-07_12-52-35 photo_2016-03-07_12-52-32photo_2016-03-07_12-52-29 photo_2016-03-07_12-52-25 photo_2016-03-07_12-52-22photo_2016-03-07_12-52-18 photo_2016-03-07_12-52-15 photo_2016-03-07_12-52-12photo_2016-03-07_12-52-08 photo_2016-03-07_12-52-05 photo_2016-03-07_12-52-01photo_2016-03-07_12-51-47 photo_2016-03-07_12-51-51 photo_2016-03-07_12-51-55photo_2016-03-06_15-26-51 photo_2016-03-06_15-26-48 photo_2016-03-06_15-26-40photo_2016-03-06_15-26-32 photo_2016-03-06_15-26-28 photo_2016-03-06_15-26-23photo_2016-03-06_15-26-18 photo_2016-03-06_15-26-09 photo_2016-03-06_15-25-59photo_2016-03-06_15-25-54 photo_2016-03-06_15-25-48 photo_2016-03-06_15-25-42photo_2016-03-06_15-25-37 photo_2016-03-06_15-25-28 photo_2016-03-06_15-25-22photo_2016-03-06_15-25-19 photo_2016-03-06_15-25-01 photo_2016-03-06_15-24-47photo_2016-03-06_15-24-43 photo_2016-03-06_15-24-32 photo_2016-03-06_15-24-22photo_2016-03-06_15-24-13 photo_2016-03-06_15-24-09 photo_2016-03-06_15-24-06photo_2016-03-06_15-24-02 photo_2016-03-06_15-23-54 photo_2016-03-06_15-23-48photo_2016-03-06_15-23-42 photo_2016-03-06_15-23-37 photo_2016-03-06_15-23-32photo_2016-03-06_15-23-27 photo_2016-03-06_15-23-24 photo_2016-03-06_15-23-08photo_2016-03-06_15-23-00 photo_2016-03-06_15-22-55 photo_2016-03-06_15-22-51photo_2016-03-06_15-22-45 photo_2016-03-06_15-22-42 photo_2016-03-06_15-22-37photo_2016-03-06_15-22-32 photo_2016-03-06_15-22-27 photo_2016-03-06_15-15-33photo_2016-03-06_15-14-50 photo_2016-03-06_14-57-49 photo_2016-03-06_14-45-57photo_2016-03-11_10-43-28 photo_2016-03-11_10-43-23 photo_2016-03-11_10-43-19photo_2016-03-11_10-43-07 photo_2016-03-11_10-43-03 photo_2016-03-11_10-42-57photo_2016-03-11_10-42-52 photo_2016-03-11_10-42-43photo_2016-03-11_10-42-37 photo_2016-03-11_10-42-32 photo_2016-03-11_10-42-28photo_2016-03-11_10-42-25 photo_2016-03-11_10-42-21 photo_2016-03-11_10-42-18photo_2016-03-11_10-42-15 photo_2016-03-11_10-42-09 photo_2016-03-11_10-42-04photo_2016-03-11_10-42-00 photo_2016-03-11_10-41-55 photo_2016-03-11_10-41-4712 11 101316 15 1419 18 172 1 205 4 38 7 6photo_2016-04-04_10-11-21 photo_2016-04-04_10-11-24 photo_2016-04-04_10-11-17photo_2016-04-04_10-11-13 photo_2016-04-04_10-11-09 photo_2016-04-04_10-11-06photo_2016-04-04_10-11-03 photo_2016-04-04_10-10-59 photo_2016-04-04_10-10-49photo_2016-04-04_10-10-42 photo_2016-04-04_10-10-39 photo_2016-04-04_10-10-35photo_2016-04-04_10-10-32 photo_2016-04-04_10-10-28 photo_2016-04-04_10-10-13photo_2016-04-04_10-10-09 photo_2016-04-04_10-09-57 photo_2016-04-04_10-09-54photo_2016-04-04_10-09-51 photo_2016-04-04_10-09-47 photo_2016-04-04_10-09-43photo_2016-04-04_10-09-39

X تبلیغات
سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر سردبیر